Print

Generalforsamling 10. marts 2015

Referat

Den 10.03.2015 blev der i klubben afholdt ordinær generalforsamling. Vor formand gennem mange år, Paul Szaraz ønskede, af private grunde, ikke længere at opstille som formand. Klubben takker ham for hans arbejde som formand gennem mange år. Som afløser for Paul blev Jørgen Kluge, med stort flertal, valgt som ny formand. Vi ønsker ham til lykke med valget. Se endvidere den nye bestyrelses sammensætning under Om klubben / Bestyrelse.

Indkaldelse

Fløng – Hedehusene frimærkeklub

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene

Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.30

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før General forsamlingen )
5. Valg :
a. Formand ( for 2 år ) Paul Szaraz
b. Bestyr. Medl. ( For 2 år ) Hans Vestergaard
c. Suppleant. Erik Hansen
d. Suppleant Jørgen Kluge
e. Revisor Jørgen Kluge
f. Rev. suppleant. Simon Garding

6. Eventuelt

Note til pkt. 5
Formand Paul Szaraz ønsker ikke genvalg.

Med venlig hilsen. Paul Szaraz