Print

Generalforsamling

FLØNG / HEDEHUSENE FRIMÆRKEKLUB

 

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene.

Tirsdag den 25 februar 2014 kl. 19.30

 

DAGSORDEN :

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab ved kassereren

4. Indkomne forslag ( Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før Gen. forsamling )

5. Valg :

a. Formand ( for 1 år ) Paul Szaraz

b. Kasserer ( for 2 år ) Erik Frederiksen

c. Bestyr. medl. ( for 2 år ) Uno Grossmeyer

d. Bestyr. medl. ( for 2 år ) Johan Nesheim

e. Suppleant Erik Hansen

f. Suppleant Jørgen Kluge

g. Revisor Jørgen Kluge

h. Revisorsuppleant ?

6. Eventuelt

Noter til pkt. 5 – valg :

a. Paul Szaraz stiller ikke op til genvalg.

b. Erik Fredriksen stiller op til genvalg.

c. Uno Grossmeyer stiller op til genvalg.

d. Johan Nesheim stiller op til genvalg.

e. Erik Hansen stiller op til genvalg.

f. Jørgen Kluge stiller op til genvalg.

g. Jørgen Kluge stille op til genvalg.

 

Med venlig hilsen
Paul Szaraz