Storauktion

Så er klubbens Storauktion den 05.11.2013 vel overstået med godt resultat.

62 af 113 objekter blev solgt. Dvs. en succes rate på 55%.

Klubben takker medlemmer og fremmødte medlemmer fra andre klubber for deltagelse.

Vi håber på lige så stor tilslutning til vore næste arrangementer!