Nyhedsbrev august 2021

fhf logo

FLØNG HEDEHUSENE FRIMÆRKEKLUB

Mødelokale: Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene

Hjemmeside: www.hedefrim.dk

1.August 2021

Kære medlemmer af Fløng Hedehusene Frimærkeklub

Snart starter en ny sæson, jeg håber I alle har en god sommer, indtil nu med godt dansk sommervejr, men måske har der alligevel været tid til at se på frimærkerne. Vi har ikke haft mange klubmøder i den forgangne sæson, men forhåbentlig bliver det bedre i sæsonen 2021/2022. Vi må håbe, at der ikke kommer nogen restriktioner så vi igen må aflyse møderne.

Det første møde er tirsdag den 14. september 2021.

Der er planlagt 6 foredrag, se medsendte program.

Storauktion er den 9. november, med indlevering meget gerne senest den 12. oktober til undertegnede eller et bestyrelses medlem. Auktionen vil denne gang blive afholdt i salen, da vores normale lokale er ”udlånt” til andre.

Til juleafslutning tirsdag den 7.december, vil der komme særskilt invitation.

Vores store byttedag bliver lørdag den 15. januar 2022 kl. 10 – 15. Så mød op, det er altid en dejlig dag med mange samlere udefra det ganske land. Der vil, som tidligere, blive inviteret handlere til byttedagen.

Generalforsamling bliver den 1. februar 2022, nærmere udsendes senere.

Samlermessen i Hillerød bliver afholdt lørdag den 23.oktober 2021. FHF vil, som tidligere, deltage med en stand, mere herom når dagen nærmer sig.

Programmet for sæson 2021-2022 kan ses på medfølgende oversigt. Ændringer og tilføjelser vil komme på vores hjemmeside, hedefrim.dk.

Vi håber at se så mange som muligt til vores hyggelige mødeaftener.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Kluge

Formand for FHF