Print

Nyhedsbrev august 2020 

fhf logo

FLØNG HEDEHUSENE FRIMÆRKEKLUB

Mødelokale: Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene

Hjemmeside: www.hedefrim.dk

 

August 2020

Kære medlemmer af Fløng Hedehusene Frimærkeklub

 

Snart starter en ny sæson, jeg håber I alle har en god sommer, indtil nu med almindeligt dansk sommervejr, men måske har der alligevel været tid til at se på frimærkerne. Vi havde en brat slutning på møderne i foråret. Jeg håber ikke situationen ændrer sig til, at vi igen må aflyse vores møder.

 

Det første møde er tirsdag den 8. september 2020.

 

Der er planlagt 6 foredrag, se medsendte program.

 

Storauktion er den 3. november, med indlevering meget gerne senest den 6.10. til undertegnede eller et bestyrelses medlem.

 

Til juleafslutning tirsdag den 1.12. vil der komme særskilt invitation.

 

Vi har i bestyrelsen talt om, at klubben giver en tur til den Nordiske Udstilling i Malmö i december 2020, såfremt det kan lade sig gøre vil det blive lørdag den 5. december. Nærmere vil fremkomme.

 

Vores store byttedag bliver lørdag den 16.1.2010 kl. 10 – 15.

 

Generalforsamling bliver den 2.2.2020, nærmere udsendes senere.

 

Mødet den 13.4.2021 er endnu ikke planlagt.

 

Programmet for sæson 2020-2021 kan ses på medfølgende oversigt. Ellers vil ændringer og tilføjelser altid kunne ses på vores hjemmeside, hedefrim.dk.

 

Vi håber at se så mange som muligt til vores hyggelige mødeaftener.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Kluge

Formand for FHF