Print

Generalforsamling 28. februar 2017

logo

Hermed indkaldes til FHF Generalforsamling den 28. februar 2017.

Program:

Valg af dirigent:

Formandens beretning

Regnskab ved kassereren

Indkommende forslag

Skal være formanden, eller et bestyrelsesmedlem, i hænde senest den 14. februar 2017

Kontingent

Valg af bestyrelses medlemmer

Formand: Jørgen Kluge er villig til genvalg for 2 år

Bestyrelsesmedlem: Hans Vestergaard, villig til genvalg for 2 år

Suppleant for 1 år: Paul Szaraz er villig til genvalg

Suppleant for 1 år: Erik Turéll er villig til genvalg

Revisor for 1 år: Paul Szaraz er villig til genvalg

Revisor suppleant for 1 år: Simon Garding er villig til genvalg

Eventuelt.

Hedehusene 1. februar 2017