Nyhedsbrev august 2021

fhf logo

FLØNG HEDEHUSENE FRIMÆRKEKLUB

Mødelokale: Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene

Hjemmeside: www.hedefrim.dk

1.August 2021

Kære medlemmer af Fløng Hedehusene Frimærkeklub

Snart starter en ny sæson, jeg håber I alle har en god sommer, indtil nu med godt dansk sommervejr, men måske har der alligevel været tid til at se på frimærkerne. Vi har ikke haft mange klubmøder i den forgangne sæson, men forhåbentlig bliver det bedre i sæsonen 2021/2022. Vi må håbe, at der ikke kommer nogen restriktioner så vi igen må aflyse møderne.

Det første møde er tirsdag den 14. september 2021.

Der er planlagt 6 foredrag, se medsendte program.

Storauktion er den 9. november, med indlevering meget gerne senest den 12. oktober til undertegnede eller et bestyrelses medlem. Auktionen vil denne gang blive afholdt i salen, da vores normale lokale er ”udlånt” til andre.

Til juleafslutning tirsdag den 7.december, vil der komme særskilt invitation.

Vores store byttedag bliver lørdag den 15. januar 2022 kl. 10 – 15. Så mød op, det er altid en dejlig dag med mange samlere udefra det ganske land. Der vil, som tidligere, blive inviteret handlere til byttedagen.

Generalforsamling bliver den 1. februar 2022, nærmere udsendes senere.

Samlermessen i Hillerød bliver afholdt lørdag den 23.oktober 2021. FHF vil, som tidligere, deltage med en stand, mere herom når dagen nærmer sig.

Programmet for sæson 2021-2022 kan ses på medfølgende oversigt. Ændringer og tilføjelser vil komme på vores hjemmeside, hedefrim.dk.

Vi håber at se så mange som muligt til vores hyggelige mødeaftener.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Kluge

Formand for FHF

FHF’s storauktion den 3.11.2020

Hej alle medlemmer af FHF og andre unionsmedlemmer!

Husk vores årlige storauktion den 3. november. Vi håber I møder talstærkt op på auktionsdagen! Alle er velkomne.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Link til Auktionsliste 2020

 

 

Nyhedsbrev august 2020 

fhf logo

FLØNG HEDEHUSENE FRIMÆRKEKLUB

Mødelokale: Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene

Hjemmeside: www.hedefrim.dk

 

August 2020

Kære medlemmer af Fløng Hedehusene Frimærkeklub

 

Snart starter en ny sæson, jeg håber I alle har en god sommer, indtil nu med almindeligt dansk sommervejr, men måske har der alligevel været tid til at se på frimærkerne. Vi havde en brat slutning på møderne i foråret. Jeg håber ikke situationen ændrer sig til, at vi igen må aflyse vores møder.

 

Det første møde er tirsdag den 8. september 2020.

 

Der er planlagt 6 foredrag, se medsendte program.

 

Storauktion er den 3. november, med indlevering meget gerne senest den 6.10. til undertegnede eller et bestyrelses medlem.

 

Til juleafslutning tirsdag den 1.12. vil der komme særskilt invitation.

 

Vi har i bestyrelsen talt om, at klubben giver en tur til den Nordiske Udstilling i Malmö i december 2020, såfremt det kan lade sig gøre vil det blive lørdag den 5. december. Nærmere vil fremkomme.

 

Vores store byttedag bliver lørdag den 16.1.2010 kl. 10 – 15.

 

Generalforsamling bliver den 2.2.2020, nærmere udsendes senere.

 

Mødet den 13.4.2021 er endnu ikke planlagt.

 

Programmet for sæson 2020-2021 kan ses på medfølgende oversigt. Ellers vil ændringer og tilføjelser altid kunne ses på vores hjemmeside, hedefrim.dk.

 

Vi håber at se så mange som muligt til vores hyggelige mødeaftener.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Kluge

Formand for FHF

Byttedag den 12.01.21019

Til medlemmer af FHF.

 

GODT NYTÅR håber I kom godt ind i det nye år.

 

Vi skal som bekendt have BYTTEDAG den 12. januar og der er ikke noget normalt møde inden byttedagen, derfor denne mail.

 

Bestyrelsen hårber at så mange som muligt vil komme og deltage i byttedagen, hvor der er gode muligheder for at finde godt materiale til samlingen.

Og selvfølgelig også komme af med evt. overskydende dubletter ect.

 

Bestyrelsen vil være glad for hvis der kommer et par medlemmer og hjælper med opstillig af borde og stole samt bemande indgangen.

 

Vi mødes ca. kl. 8,00

 

Byttedag 2019

 

Mvh.

Jørgen Kluge

Formand for FHF.

 

 

 

FHF’s storauktion den 6.11.2018

Hej alle medlemmer af FHF og andre unionsmedlemmer!

Husk vores årlige storauktion den 6. november. Vi håber I møder talstærkt op på auktionsdagen! Alle er velkomne.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Link til Auktionsliste 2018

FHF’s storauktion den 07.11.2017

Hej alle medlemmer af FHF og andre unionsmedlemmer!

Husk vores årlige storauktion den 7. november. Vi håber I møder talstærkt op på auktionsdagen! Alle er velkomne.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

 

Link til Auktionsliste 2017

Generalforsamling 28. februar 2017

logo

Hermed indkaldes til FHF Generalforsamling den 28. februar 2017.

Program:

Valg af dirigent:

Formandens beretning

Regnskab ved kassereren

Indkommende forslag

Skal være formanden, eller et bestyrelsesmedlem, i hænde senest den 14. februar 2017

Kontingent

Valg af bestyrelses medlemmer

Formand: Jørgen Kluge er villig til genvalg for 2 år

Bestyrelsesmedlem: Hans Vestergaard, villig til genvalg for 2 år

Suppleant for 1 år: Paul Szaraz er villig til genvalg

Suppleant for 1 år: Erik Turéll er villig til genvalg

Revisor for 1 år: Paul Szaraz er villig til genvalg

Revisor suppleant for 1 år: Simon Garding er villig til genvalg

Eventuelt.

Hedehusene 1. februar 2017

Byttedag 2017

Juleafslutning 2016

Julefrokost

Fløng Hedehusene Frimærkeklub

inviterer til fødselsdagsfest og julefrokost tirsdag den 6. december 2016 kl. 19,00 for medlemmerne med ledsager i hedehuset, hovedgaden 371, 2640 hedehusene.

Frimærkeklubben er vært med dejlig julemad. samt en øl, vand eller et glas vin - øvrige drikkevarer for egen regning.

da vi i år ikke skal medtage en gave til auktion vil vi i stedet, spille bankospil og have et kinesisk lotteri.

pladerne koster kun 20,00 kr. pr. plade, 3 for 50,00 kr. der vil i år være ekstra mange flotte præmier.

Seneste tilmelding er søndag den 27. november 2016 Til Erik Frederiksen tlf. 22 90 35 43, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller jørgen kluge tlf. 61 60 35 31, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Med mange julehilsener fra Bestyrelsen

Vedr. FHF’s storauktion den 08.11.2016

Hej alle medlemmer af FHF og andre unionsmedlemmer!

Husk vores årlige storauktion den 8. november. Vi håber I møder talstærkt op på auktionsdagen! Alle er velkomne.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Link til Auktionsliste 2016

 

Referat

Så er årets storauktion overstået tirsdag den 8.11.2016

Vi havde 147 lots til salg med kr.11.660,00 i opråbs limit fra 11 sælgere.

Der blev solgt 84 lots for kr. 7.100,00 kr., hvilket er en succesrate på 57% af antal solgte objekter. 

Så det er et rimeligt pænt resultat.

Tak til alle der var medvirkende til det fine resultat!

Byttedag i Hedehusene 12. marts 2016

logo

 

Fløng Hedehusene Frimærkeklub afholder byttedag lørdag den 12. marts 2016 i Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Byttedagen holdes i den store sal kl. 10 til 15. Byttedagen afholdes med Damsø Frimærkeklub og fælles venner fra Tyskland, der besøger os. Kom og få en hyggelig dag og besøg handlerstanden fra Amager, eller prøv vores tombola med mange fine frimærke gevinster.

Der er gratis adgang. Der er ingen forplejning. Der kan dog købes kaffe, øl og vand, der er også mulighed for at proviantere i et af byens supermarkeder, der ligger lige i nærheden. Det er ikke mulig at reservere borde denne dag.

Se i øvrigt FHF’s Hjemmeside: www.hedefrim.dk

Mvh. Bestyrelsen

 

16/1 2016 Byttedag i Hedehusene

Referat

Byttedagen den 16.1.d.å blev en rigtig god dag. Der var et fremmøde på 90 personer fra forskellige klubber i omegnen, ja selv helt fra Helsingør, Korsør og fra Sydsjælland trodsede flere vintervejret og kørte til Hedehusene. Der blev byttet og handlet mange frimærker, breve og postkort. Der var mødepræmier hver time med meget gode præmier. Vores tombola var, som sædvanlig godt besøgt. Vores køkken leverede smørrebrød i den sædvanlige høje standard. Vi holder igen byttedag den 12.3.2016 i Hedehuset.


 

Opråb

Byttedag med TOF og Greve frimærkeklubber 

Hedehusene, Taastrup, Greve, og Roskilde frimærkeklubber afholder lørdag den 16 januar 2016, kl.10.00 – 15.00 byttedag, samt tilbehørsloppemarked.

Til loppemarkedet kan der indleveres effekter samme dag til Uno Grossmeyer.

Byttedag m.v. foregår i Hedehusene Fritidscenter, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene – Kom i god tid og få de rigtige pladser.

Der er fine parkeringsforhold. Bus 123 eller 114 kører (næsten) lige til døren. Fra Hedehusene station er der en gåtur på ca.500 meter.

Gratis borde til klubber kan reserveres ved henvendelse til:

Jørgen Kluge tlf.: 6160 3531 eller Erik Frederiksen tlf.: 2290 3543.

Der vil være en handlerstand fra Amager tilstede, og vores tombola indeholder som sædvanlig meget fine frimærkepræmier.

Der vil være en entre på 20 kr., og hver time trækkes der lod om mødepræmier på billetterne.

Køkkenet – berømt i vide kredse - er leveringsdygtige i mad og drikke, samt kaffe og kage til yderst fornuftige priser.

Så kom og vær med!

- Vel mødt i Hedehusene til en god og hyggelig dag.


Indkaldelse

logo

Hedehusene, Taastrup, Greve og Roskilde Frimærkeklubber afholder byttedag lørdag den 16.1.2016 kl. 10.00 til 16.00.

Der afholdes samtidig tilbehørsloppemarked, hvor alle kan, samme dag, indlevere effekter til Uno Grossmeyer.

Byttedagen m.v. foregår, som tidligere i Hedehuset, Hovedgade 371, 2640 Hedehusene.

Der er fine parkeringsforhold. Bus 123 og 116 kører (næsten) lige til døren. Der er ca. 10 minutters gang fra Hedehusene Station. Indgangen koster 20,00 kr.

Der kan reserveres gratis borde til specialklubber ved henvendelse til Jørgen Kluge 61603531, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller til Erik Frederiksen 22903543, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. reserver gerne i god tid.

Der vil være handlerstande tilstede med stort udbud i frimærker og breve ect., samt vores tombola med meget fine og flotte frimærke præmier.

Køkkenet -berømt i vide kredse- er leveringsdygtige i lækkert smørrebrød, drikkevarer samt kaffe og kage til yderst fornuftige priser. Vel mødt i Hedehusene til en god og hyggelig dag.

Mvh. Bestyrelsen

 

 

Vedr. FHF’s storauktion den 03.11.2015

Hej alle medlemmer af FHF og andre unionsmedlemmer!

Husk at sidste indleveringsfrist til vor årlige storauktion er ved klubmødet den 06.10.2015.

Se hvad I har i ”Gemmerne” og opsæt det på plancher, og bring materialet med til Uno Grossmeyer, så han kan registrere det og få det fremlagt på vor hjemmeside.

Mød også talstærk op på auktionsdagen! Alle er velkomne.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

 

Link til Auktionsliste 2015

 

"Referat"

Den 03.11.2015 afholdt klubben sin efterårs storauktion. Det blev en stor succes med mange deltagere, også fra mange andre lokale frimærke klubber.

I alt var der 177 lots til salg, hvoraf de 112 blev solgt. Dvs. en succes rate på 63% som menes at være rekord for klubbens hidtidige arrangementer. Klubben takker alle fremødte og håber at alle har fået en god dag og et godt udbytte af vor auktion. Vi ses forhåbentlig snart igen.

Fløng Hedehusene Frimærkeklub

 

Julefrokost

 

Fløng Hedehusene Frimærkeklub inviterer til julefrokost Tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.00 for medlemmerne med ledsager.

Frimærkeklubben er vært med dejlig julemad. Drikkevarer er for egen regning.

Hver deltager skal medbringe en gave til ca. 30,00 kr. som vil blive bortaktioneret til fordel for klubben.

Traditionen tro spiller vi bankospil med mange flotte præmier. Pladerne koster kun 10 kr. pr. plade.

Seneste tilmelding er fredag den 20. november 2015 til Erik Frederiksen tlf. 22 90 35 43

Med mange julehilsner fra Bestyrelsen

 

 

Generalforsamling 10. marts 2015

Referat

Den 10.03.2015 blev der i klubben afholdt ordinær generalforsamling. Vor formand gennem mange år, Paul Szaraz ønskede, af private grunde, ikke længere at opstille som formand. Klubben takker ham for hans arbejde som formand gennem mange år. Som afløser for Paul blev Jørgen Kluge, med stort flertal, valgt som ny formand. Vi ønsker ham til lykke med valget. Se endvidere den nye bestyrelses sammensætning under Om klubben / Bestyrelse.

Indkaldelse

Fløng – Hedehusene frimærkeklub

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene

Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.30

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før General forsamlingen )
5. Valg :
a. Formand ( for 2 år ) Paul Szaraz
b. Bestyr. Medl. ( For 2 år ) Hans Vestergaard
c. Suppleant. Erik Hansen
d. Suppleant Jørgen Kluge
e. Revisor Jørgen Kluge
f. Rev. suppleant. Simon Garding

6. Eventuelt

Note til pkt. 5
Formand Paul Szaraz ønsker ikke genvalg.

Med venlig hilsen. Paul Szaraz

17 / 1 – Byttedag i Hedehusene

Så er byttedagen den 17. Jan overstået med godt fremmøde og et godt resultat. Der var mange frimærker og mange helsager der fik nye ejermænd/kvinder.

Køkkenet lavet som sædvanligt flotte smørrebrød som blev livligt omsat af vore dygtige køkkenpiger. (Se billedet) Uden dem kunne vi ikke haft en så tilfredsstillende dag.

Klubben takker alle der var med til at få alt til at fungere.

byttedag1

byttedag2

-oOo-

Hedehusene, Taastrup, Greve, og Roskilde frimærkeklubber afholder lørdag den 17 januar 2015, kl.10.00 – 15.00 byttedag, samt tilbehørsloppemarked.

Til loppemarkedet kan der indleveres effekter samme dag til Uno Grossmeyer.

Byttedag m.v. foregår i Hedehusene Fritidscenter, Hovedgaden 371,

2640 Hedehusene – Kom i god tid og få de rigtige pladser.

Der er fine parkeringsforhold. Bus 123 eller 114 køre ( næsten ) lige til døren. Fra Hedehusene station er der en gåtur på ca.500 meter.

Gratis borde til klubber kan reserveres ved henvendelse til :

Paul Szaraz tlf.4637 2087 eller

Erik Frederiksen tlf. 2290 3543.

Der vil være en handlerstand fra Amager tilstede, og vores tombola indeholder som sædvanlig meget fine frimærkepræmier.

Der vil være en entre på 20 kr., og hver time trækkes der lod om mødepræmier på billetterne.

Køkkenet – berømt i vide kredse -  er leveringsdygtige i mad og drikke, samt kaffe og kage til yderst fornuftige priser.

Så kom og vær med.

- Vel mødt i Hedehusene til en god og hyggelig dag.

7.3.2015 Byttedag i Hedehusene

Fløng – Hedehusene Frimærkeklub afholder byttedag lørdag den 7 marts 2015 i Hedehusets store sal, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene Kl. 10 – 15.

Der afholdes byttedag med Damsø og fælles venner fra Tyskland, der besøger os. Kom og få en hyggelig dag, Besøg handlerstanden fra Amager, og prøv vores tombola.

Der er gratis adgang.

Denne dag er der ingen forplejning, ud over kaffe vand og øl, men bymidten er lige rundt om hjørnet hvis der er ønsker om at proviantere.

Det er ikke muligt til denne dag at reservere borde.

Klubbens hjemmeside er www.hedefrim.dk

Vel mødt !

 

Mvh. Bestyrelsen

Julefrokost i Fløng Hedehusene Frimærkeklub

Julefrokost

 

Tirsdag den 2. december kl. 19.00 i Hedehuset.

Frimærkeklubben er vært ved dejlig julemad og 1 øl og snaps. Øl og vand kan købes!

Du er velkommen til at invitere en ledsager med.

Hver deltager skal medbringe en gave til ca. 30 kr. Der vil være auktion over de medbragte gaver.

Traditionen tro spiller vi bankospil hvor 1 plade koster 10 kr.

Sidste tilmelding den 25. november til Erik Frederiksen tlf. 22 90 35 43

Mange julehilsner fra Bestyrelsen

 

Storauktion den 04.11.2014

Så er auktionen overstået, - og med et pænt resultat. Af 143 objekter blev de 72 solgt. Dvs. en succesrate på 50%, - knapt så godt som sidste år,- men vi håber på et endnu bedre resultat til næste år.

Stor tak til alle der var behjælpelig med at stable auktionen på benene. Og stor tak til medlemmer fra klubben og andre klubber der var med til at lave auktionen spændende.

Mvh. Bestyrelsen

 

Konkurrence

Denne konkurrence var tidligere planlagt til den 28.10.2013, men blev annulleret p.g.a. efterårs

stormen. Vi prøver igen mandag den 10.02.2014 kl. 19.00.

Mødet afholdes i Taastrup Kulturcenter, Poppelallé 12, 2630 Taastrup.

Medlemmerne opfordres til at møde talstærk frem.

Byttedag med Damsø Frimærkeklub og tyske venner

  

 

 

Byttedag med Damsø Frimærkeklub og tyske venner

Byttedag lørdag den 8 marts 2014 kl. 10 – 16 i Hedehusets store sal, Hovedgaden 371, Hedehusene 

Der afholdes byttedag med Damsø og fælles venner fra Tyskland, der besøger os den lørdag den 8 marts.

Kom og se hvordan dagen forløber.

- Gratis entre -       

Der vil være en handlerstand fra Amager tilstede.

Af erfaring fra tidligere besøg ved vi, at de tyske samlere har meget afvekslende materiale med og gerne søger mærker fra Færøerne og Grønland i Bytte.

Ligeledes er FHFs som Damsøs samlere Leveringsdygtige i de fleste interessante områder, da vi har flere samlere af f.eks. Sydamerika, såvel som Europa.

Denne dag ingen forplejning ud over kaffe, øl og vand.

Vel mødt til en mærke dag

Paul Szaraz
Formand

Generalforsamling

FLØNG / HEDEHUSENE FRIMÆRKEKLUB

 

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene.

Tirsdag den 25 februar 2014 kl. 19.30

 

DAGSORDEN :

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab ved kassereren

4. Indkomne forslag ( Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før Gen. forsamling )

5. Valg :

a. Formand ( for 1 år ) Paul Szaraz

b. Kasserer ( for 2 år ) Erik Frederiksen

c. Bestyr. medl. ( for 2 år ) Uno Grossmeyer

d. Bestyr. medl. ( for 2 år ) Johan Nesheim

e. Suppleant Erik Hansen

f. Suppleant Jørgen Kluge

g. Revisor Jørgen Kluge

h. Revisorsuppleant ?

6. Eventuelt

Noter til pkt. 5 – valg :

a. Paul Szaraz stiller ikke op til genvalg.

b. Erik Fredriksen stiller op til genvalg.

c. Uno Grossmeyer stiller op til genvalg.

d. Johan Nesheim stiller op til genvalg.

e. Erik Hansen stiller op til genvalg.

f. Jørgen Kluge stiller op til genvalg.

g. Jørgen Kluge stille op til genvalg.

 

Med venlig hilsen
Paul Szaraz

Storauktion

Så er klubbens Storauktion den 05.11.2013 vel overstået med godt resultat.

62 af 113 objekter blev solgt. Dvs. en succes rate på 55%.

Klubben takker medlemmer og fremmødte medlemmer fra andre klubber for deltagelse.

Vi håber på lige så stor tilslutning til vore næste arrangementer!