Fløng Hedehusene Frimærkeklub

Formandens beretning for 2016.

Jeg vil som en lille forandring skrive beretningen for kalenderåret 2016. Tidligere er beretningen skrevet fra generalforsamlingen i året der gik og indtil generalforsamlingen i det indeværende år. Jeg synes det er mere relevant at følge kalenderåret ligesom vores regnskab også gør. Egentlig skulle beretningen følge sæsonen fra september til april, men så vil der gå op til 10 måneder inden beretningen kommer ud til medlemmerne, så derfor denne lille ændring.

Vi har i 2016 haft 5 foredrag med Tysk post i Kina, Fangelejre i Orange Free State, H.C. Andersen i filatelien, Dansk luftfarts historie og Præfilateli. Alle foredragene var interessante og lærerige. Vi har haft megen aktivitet i året med besøg fra og hos TOF samt hyggelig bytteaftener.

Vore to byttedage i januar og marts var som sædvanlig velbesøgte med 90 deltagere i januar og ca. 50 i marts. Byttedagen i januar blev afholdt sammen med Taastrup og Omegns Frimærkeklub og Greve Frimærkeklub. Byttedagen i marts var arrangeret sammen med Damsø Frimærkeklub og tyske deltagere.

FHF blev som bekendt 40 år i 2016. Vi holdt en udvidet juleafslutning, hvor vi samtidig markerede 40 års jubilæet, for medlemmerne og deres respektive ægtefæller. Vi fik platter med mad fra et nyt sted, som var rigtig godt og velsmagende, derefter bankospil og et amerikansk lotteri. Auktion over medlemmernes medbragte pakker blev sløjfet til fordel for det amerikanske lotteri.

Vi er i skrivende stund 24 medlemmer samt 1 æresmedlem. Der har været en udmeldelse, men til gængæld har vi fået to nye medlemmer, som vi byder velkommen. Palle Andersen blev valgt ind som medlem af bestyrelsen i stedet for Johan Nesheim der, som bekendt flyttede til Jylland.

For det kommende år 2017 (til april, inkl.) vil vi udover bytteaftener høre foredrag om ”Bag i bogen”, Ispostflyvninger til og fra Samsø og et om Danske varianter. Efterårsprogrammet for 2017 kommer senere. Vi håber at se så mange af medlemmerne som muligt.

Vores hjemmeside ”hedefrim.dk” bliver stadig vedligehold af Johan Nesheim, som også udsender informationer fra SFK og fra DFF.

Til slut vil jeg rette en tak for året 2016 til medlemmerne og til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Jørgen Kluge

Formand for FHF.

1. februar 2017